Dosežki v preteklem letu

Leto 2020 je bilo kljub izzivom leto novih uspehov, ki smo jih zbrali v spodnjih številkah:

19 zaposlenih

84 zunanjih sodelavcev in učiteljev

3.993 oseb se je z nami učilo ali poiskalo nasvet

249 vključenih v osnovno in srednje šole

1.157 vključenih v tečaje in priprave na nacionalne poklicne kvalifikacije

1.614 vključenih v krajše delavnice in samostojno učenje

973 vključenih v karierno svetovanje

Skupaj izvedenih 17.250 pedagoških ur

109 izvedenih daljših programov za pridobitev izobrazbe ali temeljnih kompetenc

9 izpitnih rokov za pridobitev javno veljavne listine iz tujega jezika.

 

Hvala, da z nami ustvarjate uspehe!

Imate vprašanja? Nanje vam lahko odgovori:

Informacijska pisarna

Informacijska pisarna